مرکز رز سیاه(پوست-مو-زیبایی)
مرکز تخصصی ماساژ آرامش
دندانپزشکی دکتر مریم امیری نژاد
دکتر جواد پوراحمدیان(پوست-مو-زیبایی)
لابراتور دندانسازی متین
دندانسازی تجربی فریدون عشقی
مركز ليزر و پوست دكتر مهراد

پذیرندگان ایپناکارت بخش پزشکی و سلامت به پیشنهاد ما

پذیرندگان ویژه ایپناکارت بخش پزشکی و سلامت

پذیرندگان ایپناکارت بخش پزشکی و سلامت