آتلیه ساقی
استودیو فیلم و عکس حسینی

پذیرندگان ایپناکارت فیلم و عکس و هنر پیشنهاد ما

پذیرندگان ایپناکارت فیلم و عکس و هنر 

پذیرندگان ایپناکارت فیلم و عکس و هنر

مراجعه کننده محترم :

*** ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم ***

آیا میدانید با در دست داشتن ایپناکارت می توانید به صورت نا محدود از مراکز طرف قرارداد ما بدون چانه زدن خدمات و کالا دریافت نمایید و تخفیف بگیرید .

چانه زدن از ما تخفیف گرفتن از شما

اطلاعات بیشتر ….