خدمات ایپنا

خدمات ایپنا

امروزه در هر کسب و کار و تجارتی برای دیده شدن به تبلیغات و ابزارها نیاز است و برای بقای تجارت نیازمند به فرایند فروش و ایجاد مشتریان وفادار می باشیم . در موج جدید فناوری در کشور عزیزمان میتوانیم این نیازها را با ابزارها و اتوماسیونهای سیستمی کنترل و مدیریت کرده و نتیجه ها را نسبت به خواسته ی خود ایجاد نماییم.

در این راستا مجموعه EPNA با هدف ارتقا سطح رفاهی و مالی جامعه  از شهریورماه  سال 1396 شروع به فعالیت نموده است. این مجموعه با استفاده از ابزارها و امکانات موجود توانسته طرح و بستری را جهت مدیریت هزینه و توانمندسازی مالی در تمامی اقشار جامعه ایجاد نماید.

 

این طرح شامل 4 پکیج هدفمند برای تمامی افراد جامعه و اصناف میباشد که بنام های ذیل تعریف و تعیین میگردد :