ثبت کارت عضویت باشگاه مشتریان ایپناکارت

لطفا شماره کارت عضویت خود را که بر روی کارت شما با نام شماره کارت می باشد جهت ثبت اطلاعات در قسمت فرو زیل وارد نمایید تا الباقی قسمتها برای شما نمایان شود . قسمتها را با دقت تکمیل نمایید تا 48 ساعت آینده کارت به نما شما فعال می شود .